Microlophus grayii (BELL, 1843)

Datum/Date: 2022-OCT-8
Herkunft/Origin:
Ecuador / Galápagos Archipelago / Isla Floreana
Georeference:

Geschlecht/Sex: pair
Alter/Age: adult

Bilder / Pictures
© Peter Janzen

vorhergehende Bildarchivseite nachfolgende Bildarchivseite